สุพรรณบุรี มอบโชคทองคำ มูลค่า 1 ล้านบาท งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 2562

จังหวัดสุพรรณบุรี มอบโชค ทองคำ 36 รางวัล  มูลค่า 1 ล้านบาท จากบัตรผ่านประตูและชมยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

ที่ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานจับรางวัล ชิ้นส่วนบัตรผ่านประตูเข้างาน และบัตรชมการแสดงยุทธหัตถี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562  โดยมีนายธีรชัย  ทศรฐ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานกรรมการจับรางวัล พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกสน  ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  นายอำเภอดอนเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมพิธีและเป็นสักขีพยานการจับรางวัล

ทั้งนี้ ตามที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ได้ออกบัตรผ่านประตูเข้างาน และชมการแสดงยุทธหัตถี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 บัดนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จับรางวัลทวีโชค โดยมีรางวัลรวมถึง 36 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล  และรางวัลที่ 4  ทองคำมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล  โดยผู้ที่โชคดีรางวัลที่ 1 ได้รับทองคำมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข  054298  คุณอนัน  พินิจการ  และหมายเลข  018667  คุณเพ็ญนภา  ดวงแก้ว  ส่วนผู้ที่ถูกรางวัลที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 สามารถตรวจสอบและมารับรางวัลได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด หมดเขตรับรางวัล วันที่ 9  มีนาคม  2562  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์