สุพรรณบุรี เปิดธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกในประเทศไทย ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี เปิดธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกในประเทศไทย ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี  ส่งเสริมการใช้จักรยานไปโรงเรียนและในชีวิตประจำวัน

ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี ดร.สาโรช ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกของไทย พร้อมเปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ของประเทศ พร้อมกล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รักล้อเป็นแห่งแรกของโครงการมีความยินดียิ่งที่ได้เห็นความเติบโตของโครงการแพร่ไปยังสถาบันฯในภูมิภาคต่างๆ ที่สำคัญคือผู้บริหารให้ความสนใจและเห็นประโยชน์ในทุกด้าน  และยิ่งโครงการได้ก้าวมาถึงขั้นสามารถเริ่มต้นตั้งธนาคารจักรยาน ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ ในศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ซึ่งตั้งในวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสที่ตนก็เคยเป็นผู้อำนวยการมาก่อน ก็ยิ่งดีใจมาก ที่สำคัญจะเป็นโอกาสที่ดีในการมอบจักรยานเหล่านี้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนผู้ขาดแคลนในชนบท และสามารถติดตามดูแลให้การช่วยเหลือในวันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

ด้านทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559  กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีและใช้จักรยานที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ-ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย  ที่ผ่านมา โครงการได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรฯ และวิทยาลัยการอาชีพ ที่มีความสนใจในการจัดตั้งศูนย์รักล้อขึ้นในวิทยาลัย และใช้กลไกการเรียนการสอนฝึกฝนให้เยาวชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมแซมจักรยาน ที่ปัจจุบันได้รับความนิยม แต่ขาดช่างซ่อมบำรุง ทั่งในด้านเทคโนโลยีก็มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งระบบเกียร์ ระบบห้ามล้อ ระบบกลไกความเร็ว และระบบความปลอดภัยตามประเภทของจักรยาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการมีและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งยังเอื้อไปถึงวีลแชร์ของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ทั้งนี้ สมาคมเอเชียและองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Asian Association &Asian Friendship Society) โดยมี ดร.คิมิฮิโก มูรากามิ เป็นผู้อำนวยการบริหารและผู้ก่อตั้ง ด้วยการบริจาคจักรยานใช้แล้วสภาพดีจำนวน 350 คันพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมและวีลแชร์ผู้พิการอีก 2 คัน เพื่อให้โครงการได้นำไปซ่อมบำรุงและแจกจ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนในชนบท ตามโครงการ Bike For Tomorrow ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของโครงการ ในการทำหน้าที่รับบริจาคจักรยานจากผู้มีจิตศรัทธา นำมาซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนอิเลคโทรนิคเพื่อติดตามการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะรับคืนกลับมาซ่อมบำรุงเพื่อให้ผู้ขาดแคลนคนอื่นได้ใช้ต่อไป  โดยมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมพิธีด้วยได้แก่ นายทากาชิ ฮาชิโมโต จากโครงการสนับสนุนจักรยาน, นางจุงโกะ โอฮารา รองประธานองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่น JAFS / นางโยชิโกะ โอกาโมโต เจ้าหน้าที่องค์กร JAFS และคุณศิริณี เพชรเจริญ ประธานTAFS ประเทศไทย พร้อมด้วยนายอภิชาต สุขคนนนท์ อดีต  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง /นายอิสระ เสียงเพราะดี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง / นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี  /ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม  ตลอดจนเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย จากทั่วประเทศ และชมรมนักปั่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จะเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมร่วมปั่น ชมเมืองเส้นทางไหว้พระ 9 วัดด้วย