สุพรรณบุรี จัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากศิลปินต่างชาติกว่า 300 ชีวิต

จังหวัดสุพรรณบุรี ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านจากศิลปินต่างชาติ กว่า 300 ชีวิต ในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติสุพรรณบุรี

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติสุพรรณบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ด้วยความร่วมมือของจังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ มูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์ และมูลนิธิยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดงานเทศกาลดังกล่าวขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ของพระมหากษัตริย์ไทยแก่ชนทั่วโลกและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอันจะส่งผลลัพธ์ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน โดยจะมีศิลปินนานาชาติเข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน มาจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วยบังกลาเทศ จีน อียิปต์ ฟินแลนด์ กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล สปป.ลาว มาชิโดเนีย เมียนมาร์ เนปาล เกาหลีใต้ ศรีลังกา ตุรกี ฟิลิปปินส์ โปแลนด์และประเทศไทย
    ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างใกล้ชิด โดยจะมีขบวนพาเหรดของศิลปินนานาชาติ พิธีมอบกุญแจเมืองแก่อาคันตุกะศิลปินนานาชาติ พร้อมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านกับชุมชนต่างๆ


ในโอกาสนี้ศิลปินนานาชาติ จะขึ้นเวทีกลาง ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 20.30 น.เป็นต้นไป