พิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

พิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

       จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

       นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ดำเนินการจัดงานมาเป็นประเพณีตั้งแต่ปี 2502 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงค้ำจุนปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข โดยทำการแสดงในวันที่ 18-21,25-28,30 และ 31 มกราคม 2561 จำหน่ายบัตรราคา 100 บาททุกที่นั่ง เปิดการแสดง10รอบในเวลา 19.00-20.15 น.

     นอกจากนี้ ยังมีการประกวดสุนทรพจน์ด้วยสำเนียงเสียงเหน่อ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดแตรวง การแสดงโขน การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี การแสดงจากโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของ อบจ.สุพรรณบุรี การแสดงวงดนตรี ปจว.กรมทหารพรานที่ 14 กาญจนบุรี การแสดงวงดนตรีของสมาคมศิลปินดนตรีฯ การเดินแบบผ้าไทยโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน กิจกรรมร้านธารา การจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรม สินค้า OTOP และกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย