จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งนานาชาติและพื้นที่บ้านท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

นครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย

       วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์ มูลนิธิการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ และมูลนิธิยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งนานาชาติและพื้นที่บ้านท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ประกอบกับศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจให้เกิดสุนทรียะ และเป็นอิสระ ตลอดจนเป็นการต่อยอดงานเทศกาลและแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นที่บ้านนานาชาติสุรินทร์ ซึ่งได้ดำเนินการมาทุกปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 โดยมีเครือข่ายประเทศสมาชิก 31 ประเทศ ทั้งนี้ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวขึ้น

นครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย

สำหรับการจัดงานเทศกาลที่จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประเทศต่างๆ จำนวน 16 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบังคลาเทศ บัลแกเรีย จีน จากมลรัฐชานซี จีนจากมลรัฐซีอาน อียิปต์ ฟินแลนด์ กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา และประเทศไทยเข้าร่วมงานจำนวน 250 คน