สุพรรณบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 16

สุพรรณบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ห้องประชุม แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายนพทธิ์  ศิริโกศล  ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอบางปลาม้า นายณัฐปคัลภ์  อัครวิชญ์  ผอ.ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 16 ปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 9- วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ แม่น้ำท่าจีนหน้าวัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งเป็นที่สนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับการแข่งขันเรือยาว ของอำเภอบางปลาม้า   เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณกาลนานกว่า ๑๐๐ปี  ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ได้เสด็จประพาสเมืองสุพรรณโดยทางน้ำ และโปรดให้ข้าราชบริพารปลูกพลับพลาที่ประทับ ที่ลาดปลาเค้าและมีกระแสรับสั่งให้เชิญเรือยาวในอำเภอบางปลาม้ามาแข่งขันหน้าพลับพลาที่ประทับซึ่งในกาลนั้นมีเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน ๗ ลำคือเรือเข็มทองเรือหงส์ทองเรือมะนาวกลิ้งเรือศรีสุวรรณ เรือธนูทองเรือมณีเมฆขลาและเรือเหลืองประดับ เรือที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้คือ เรือเหลืองประดับจากวัดทุ่งอุทุมพรได้รับขันเงินพระราชทานสลักชื่อปรากฏที่ขันว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยในปีนี้ มีเรือชื่อดังจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็นเรือยาวประเภท 55 ฝีพายจำนวน 8 ลำ และประเภท 30 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ