นครปฐม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62 และสยามประติมากรรม ครั้งที่ 2

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62 และสยามประติมากรรม ครั้งที่ 2 ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตลอดจนประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62

ซึ่งโครงการอาสาศิลป์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงาน “อาสาศิลป์สืบสานพระราชปณิธาน ปิดทองหลังพระ” นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62 และสยามประติมากรรม ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดแสดงผลงานทั้งประติมากรรมและจิตรกรรมจากเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า 50 คน เช่น อ.ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2560, อ.ชิน ประสงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2561, อ.ดงฤทธิ์ หลาวทอง, อ.วัลลพ นิ่มสนอง, อ.สันติ เขียวอุไร, อ.โอฬาร เนตรหาญ, อ.กฤษณากร มะลิวัลย์, อ.เอกชัย วรรณแก้ว เป็นต้น โดยนำผลงานมาจัดแสดงมากกว่า 200 ผลงาน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม

สำหรับโครงการอาสาศิลป์ เป็นโครงการที่เหล่าศิลปินจิตอาสารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทำประโยชน์ให้สังคม ผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆ ด้วยความเชื่อว่า ศิลปะเป็นสื่อสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในส่วนของการสืบสานด้านวัฒนธรรมและการนำองค์ความรู้มาพัฒนากายใจในเชิงจิตวิญญาณ อันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดี ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ การปลูกจิตสำนึกแห่งพุทธอาสาศิลป์ คือการเป็นช่างฝีมือที่มีจิตแห่งการเป็นผู้ให้ ถ่ายทอดผลงานในเชิงสร้างจิตสำนึก ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นการขยายต่อมุมคิด ผ่านผลงานศิลป์ เพื่อยังประโยชน์ต่อสาธารณะ

การจัดงานนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติในวิชาชีพศิลปินทั้งประเทศ และน้อมนำแนวทาพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องจิตอาสามาร่วมกันปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติทั้งในประเทศ และต่างประเทศต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และสืบสาน รักษา ต่อยอด ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป และเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้ชื่นชมผลงานศิลปะ และมีโอกาสในการสนับสนุนผลงานเพื่อเป็นกิจกรรมการกุศล สมทบทุนมูลนิธิ องค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนา, ชมรมประติมากรไทย เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาทางด้านศิลปะ, มูลนิธิกระจกเงา เพื่อสมทบทุนสร้างระบบน้ำบาดาล ศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการเดอะโฮปไทยแลนด์ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน เช่น กิจกรรมปิดทององค์พระพุทธเมตตา ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว, กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำสิ่งของถวายวัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, กิจกรรมถวายภัตตาหารเข้าแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, กิจรรมหล่อพระกิ่งจำนวน 3,000 องค์, กิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) มาแลกรับของที่ระลึกเหรียญรางวัลที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ และการประมูลผลงานศิลปะ เพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ เป็นต้น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “งานอาสาศิลป์ สืบสานพระราชปณิธานปิดทองหลังพระ” นิทรรศการศิลปะสืบสาน พระราชปณิธาน 62 และสยามประติมากรรม ครั้งที่ 2 เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ ww.rsasilp.com หรือ www.facebook.com/rsasilp19 / โทร.098 825 0585,092 367 2288,092 367 2288

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว