รายงาน-ผ้าป่าสามัคคีกองทุนสวัสดิการตำรวจ-โรงพักหนองจอกได้ปัจจัยกว่าเก้าแสน ด้วยเมตตาสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

จากกรณีย์ที่ ทางสถานีตำรวจภูธรหนองจอก ได้รับความเมตตาจาก พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะ จังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พระเนกขัมมุนี(หลวงปู่ก้าน ฐิตธัมโม)เจ้าอาวาสวัด ราชายตนบรรพต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และ คณะสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้อง หลายภาคส่วน ในจังหวัดเพชรบุรี และใกล้เคียง จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยเข้าเป็นกองทุนสวัสดิการให้การตำรวจภูธรหนองจอก โดยมีพิธีตั้งฉลององค์ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา19.19 น. และมีพิธีทอดถวายมอบ กองผ้าป่า ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 13.09 น.ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้จากในหลายจังหวัด ทั้งในจังหวัดเพชรบุรี ท้องที่ตำบลหนองจอก พื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้ร่วมผ้าป่าบุญ มีทั้งพ่อค้าประชาชน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใจบุญจำนวนมาก ทั้งสละะปัจจัยและเดินทางเข้าร่วมงานบุญผ้าป่าจำนวนมาก

พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะ จังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เผยว่า ที่ผ่านมาทางอาตมา และทางวัด ยังไม่เคยจัดหรืออนุญาตให้สถานีตำรวจหนองจอก หรือสถานีตำรวจอื่นใดในพื้นที่จัดผ้าป่าลักษณะอย่างนี้ให้เป็นกองทุนมาก่อน ซึ่งไม่ใช่ไม่เมตตา แต่ไม่มีผู้นำหน่วยหรือข้าราชการหน่วยใดเข้ามากราบหารือ ขอความช่วยเหลือ ตนเองเมตตาอยู่แล้วหากเป็นความเดือดร้อนจำเป็น ของหน่วยของกำลังพล และครอบครัว นอกจากจะอนุญาตให้ทางสถานีตำรวจภูธรหนองจอก จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนข้าราชการในสถานีแล้ว อาตมาเองก็ยังได้ร่วมบริจาคปัจจัยเข้าร่วมกับกองทุนด้วยจำนวนหนึ่ง ก็ขอให้ทางผู้นำหน่วยนำปัจจัยที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาตมายินดี

พันตำรวจเอก ปรีชา ทิมหอม ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร หนองจอก สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เผยว่า สถานีตำรวจภูธรหนองจอก เป็นสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ชนบท มีพื้นที่ดูแลประชาชน 2 ตำบล เมื่อตนเองมานั่งบริหารก็อยากให้ คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ และครอบครัวของข้าราชการตำรวจโรงพักหนองจอกอบอุ่น มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ในทุกๆด้าน เพื่อบริการรับใช้ประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้า พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะ จังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พระเนกขัมมุนี(หลวงปู่ก้าน ฐิตธัมโม)เจ้าอาวาสวัด ราชายตนบรรพต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และ คณะสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
รวมทั้งได้รับความเมตตา จากผู้คับบัญชาทุกระดับชั้น รวมทั้งผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง จนการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

ซึ่งปัจจัยที่ได้ตัวเลขหลังเวลาประมาณ 14.30 นาทีของวันที่ 9 ธันวาคม 60 ยอดตัวเลขซึ่งชื่อว่าน่าจะมีเข้ามาอีก ณ เวลานั้น 922,254 บาท ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รับเมตตาจากพระคุณเจ้า จากพี่น้องประชาชนที่ร่วมบุญผ้าป่าครั้งนี้ทางตนจะได้จัดตั้งเป็นรูปคณะกรรมการดูแล และจะใช้ปัจจัยตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัด ครอบครัวและลูกหลานของข้าราชการตำรวจสถานีภูธรหนองจอกต่อไป…

(แฟ้ง กสิพล คนเขียนข่าว,วันชัย พิราบ5,ณัฐยอดแหลม บอย ยอดแหลม รายงาน…)