จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นและมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลัดอีแท่นให้เป็นที่รู้จักดีมากยิ่งขึ้น

นครปฐมแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นและมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ลานโพธิ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น และการแข่งขันเกาะลัดอีแท่น มินิ มาราธอน ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายอุดม โอษฐ์ยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ,พลตำรวจตรีอังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว, น.ส.พิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี, นายสุนา วงษ์ละคร ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน, นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และนายเอกวิทย์ นวเศรษฐ เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น ร่วมแถลงข่าว โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กล่าวสัมโนทนียกถา

นครปฐมแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นและมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

นครปฐมแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นและมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

ซึ่งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เทศบาลเมืองไร่ขิงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น กำหนดจัดงาน เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม และการแข่งขันเกาะลัดอีแท่น มินิ มาราธอน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลัดอีแท่นให้เป็นที่รู้จักดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนเป็นทางเลือกของการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมอีกทางเลือกหนึ่ง

นครปฐมแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นและมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

นครปฐมแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นและมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

นครปฐมแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นและมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเกาะลัดอีแท่น มินิ มาราธอน ครั้งที่ 2 จำกัดการรับสมัครที่ 1,000 คนเท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดินเก๋ไก๋ ไม่เหมือนใครในลัดอีแท่น เดินระยะทาง 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 200 บาท) ได้เสื้อเป็นที่ระลึก ประเภทฟันรัน (FUN RUN) วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร และประเภทมินิมาราธอน (MINI MARATHON) วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท) ผู้สมัคร 2 ประเภทนี้ได้เสื้อเป็นที่ระลึกและเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูด และร่วมสมทบทุนสร้างหลังคาสนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : เกาะลัดอีแท่น มินิมาราธอน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 099-4711245,081-5877387,034-225572