ตรัง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้
จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ทีบริเวณริมคลองสาธารณะคลองสังข์นา หมู่ที่ 8 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีจัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563    ทั้งนี้จังหวัดตรังกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ ในห้วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสา พระราชทานและประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับสภาพสิ่งแวดล้อม ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญไม่แพ้ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันรักษาทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้ไม่ทำลายทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ เพื่อให้เหลือไปถึงลูกหลานในอนาคต และยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญ รักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง และหัวใจสำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้