ตรัง เรือนจำตรังเปิดเยี่ยมผู้ต้องขังวันแรก
เรือนจำจังหวัดตรัง  เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังวันแรก มีประชาชนญาติผู้ต้องขังมารอนอเยี่ยมกันอย่างคึกคัก  โดยทางเรือนจำมีความเข้มงวดต้องแต่การตรวจวัดอุณหภูมิ การจัดระยะห่างทางสังคม ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

  

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายภักดี  แก้วเนียม  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสมจิตร  หนูเพชร  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดตรัง พร้อมใจกันจัดระเบียบประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังหลังจากที่มีการงดเยี่ยมผู้ต้องขังมา 2 เดือน  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงมีความจำเป็นต้องงดเยี่ยมผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19

ทั้งนี้ในวันนี้มีประชาชนมารอตั้งแต่เช้าทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตรัง  มาตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชน  จากนั้นมีการติดสติกเกอร์สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดอุณหภูมิ   แล้วให้ญาติรอในเต็นท์ โดยมีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างทางสังคม ประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งทางเรือนจำจังหวัดตรัง ให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขังครั้งละ 13 คน วันละ 7 รอบ โดยผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์และเห็นหน้ากันที่ห้องเยี่ยมญาติ โดยมีการจัดระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19

ทางด้านนางสาวนฤมล  รุ่นแสง  ประชาชนที่มารอเยี่ยมผู้ต้องขัง กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่เรือนจำจังหวัดตรัง  เปิดให้มีการเยี่ยมผู้ต้องขัง หลังจากปิดการเยี่ยมผู้ต้องขังมาเป็นระยะเวลา 2 เดือน และพอใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีการคัดกรองตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนนายสุรเชษฐ์  แซ่ด่าน ก็มีความพึงพอใจเช่นกัน และต้องการให้ทางเรือนจำ ปล่อยให้ผู้ต้องขังได้ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ต่อต้านโควิด -19  และนางอนงค์  พรมเพชร  กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดตรัง มีมาตรการอย่างดีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมทั้งขอบคุณและพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนะนำของเจ้าหน้าที่  หากไม่ปฏิบัติตามเกรงว่าจะไม่ได้เยี่ยมผู้ต้องอีก เพราะว่าการที่ญาติไปรวมตัวกันมากไม่เว้นระยะห่างทางสังคมก็อาจจะไม่ได้เยี่ยมผู้ต้องขังอีก จึงต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด