คุ้งสำเภา”ตลาดเก่า 100 ปี” ฟื้นคืนชีพ
หลังจากได้รับความกดดันจากโควิด-19  ที่การท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลงไปตามๆกัน  จนกระทั่งมีการผ่อนปรนให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ภูมิมาคภาคกลาง  นำโดย  นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง 1  ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ สำนักงานจังหวัดลพบุรี มี นางจิรารัตน์ มีงาม ผอ.ททท.สำนักงานลพบุรี  พร้อมคณะคอยให้ต้อนรับ  เพื่อเป็นการสะกิดนัดท่องเที่ยวอีกครั้ง  ครั้งนี้คณะของเราได้มีโอกาสเข้าไปสักการะศาลเจ่าพอกวนอู  ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทย  ตั้งอยู่ในตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ศาลเจ่าพอกวนอู  เป็นศาลที่ประดิษฐานเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งเป็นไม้แกะสลัก และองค์รักษ์เจ้าพ่อกวนอู 2 องค์อยู่ด้านข้าง ซุ้มประตูไม้แกะสลักเป็นรูปตุ๊กตาชาวจีนอันงดงาม  ศาลเจ้าพ่อกวนอู เป็นศาลที่ประดิษฐานเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งเป็นไม้แกะสลัก และองค์รักษ์เจ้าพ่อกวนอู 2 องค์อยู่ด้านข้าง  เป็นศาลเจ้าเก่าแแก่คู่กับชาวมโนรมย์มาเป็นเวลายาวนานกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3 ซุ้มประตูไม้แกะสลักเป็นรูปตุ๊กตาชาวจีนอันงดงาม  ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีทุก 6 ปีครั้ง

หลังจากคณะของเรากราบสัดดาระขอพรขอโชคลาภกันแล้ว  ก็เดินชม ตลาดเก่าคุ้งสำเภา ซึ่งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อกวนอู  โดยชุมชนได้ร่วมกับอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศิลปินกราฟิตี สร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพง หรือที่เรียกว่าสตรีทอาร์ต เพื่อสร้างสีสันคืนชีวิตให้แก่ตลาดเก่า 100 ปี

คุ้งสำเภา เมืองท่าที่สำคัญในอดีต เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปถ่ายรูป พร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนชุมชนริมแม่น้ำ 2 สาย จุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา กับแม่น้ำสะแกกรัง ที่ยังมีความเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน โดยสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ของดีท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาท รวมถึงอัตลักษณ์ความเป็นตลาดเก่าคุ้งสำเภา ไว้บนภาพศิลปะบนกำแพง ผนังอาคารบ้านเรือนในชุมชนตลาดคุ้งสำเภา  ก็ขอจูงมือนักเที่ยวเดินทางไปสัมผัสชุมชนที่นั่นกันให้มีความสุข  ให้สมกับที่รอคอย

https://goo.gl/maps/dXc9AcNn9JDByc5v5