“บ้านพักเเด็กและครอบครัวกาญจน์”ส่งทีมสภาเด็กลงพื้นที่ค้นหาเด็กด้อยโอกาสให้ได้เข้าเรียน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นตรงกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจหลักใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ  ให้ความคุ้มครองสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี  ที่ประสบปัญหาจากสังคม ทั้งการถูกละเมิดทางเพศและถูกกระทำความรุนแรงจากครอบครัว  รวมถึงการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองที่ไม่เหมาะสม   อีกด้านหนึ่ง  เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  โดยมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี  ที่คอยขับเคลื่อนในการพัฒนาเด็ก  ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในชุมชน สภาเด็กและเยาวชนจะเข้าไปขับเคลื่อน  นอกจากนี้ภารกิจดังกล่าว บ้านเด็กและครอวครัวยังได้บูรณาการกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ซึ่งใช้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าไปช่วยขับเคลื่อนด้านความเหลื่อมล้ำของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในฐานะเคสเมเนเจอร์หรือ CM

นางสาววรรณวิสา พิทักษ์วงษ์  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า  ทีมสภาเด็กจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับบทบาทเข้าไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับงบประมาณการสนับสนุนจาก กสศ. เป็นค่าอาหารเช้า ค่าอุปกรณ์การเรียน ขณะนี้ภารกิจ CM ได้จบลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะลงพื้นที่ก็ยังได้เก็บเกี่ยวความช่วยเหลือในกรณีอื่นๆเข้ามาได้ด้วย เช่น ผู้ปกครองที่พิการ ความเป็นอยู่ของครอบครัว ที่ทางสภาเด็กจังหวัดกาญจนบุรี ได้ข้อมูลมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ก็จะนำมาพิจารณาให้การสงเคราะห์ ในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวต่อไป

ด้าน  นายจักรกฤษณ์  สมศรี  นักพัฒนาเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัว  บอกว่า  การทำงานของสภาเด็กในบทบาทของเคสเมเนเจอร์  หรือ CM ถือได้ว่าเป็นกลุ่มของจิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่ง  ที่ได้เข้ามาช่วยทำงานด้านนี้  โดยเข้ามารับผิดชอบในเขตอำเภอท่าม่วงกับอำเภอเมือง   มีผู้ประสงค์ที่จะรับการช่วยเหลือจาก  กสศ.ทั้งหมด  18  ราย   ทีมสภาเด็กก็ได้แบ่งงานกันทำ  โดยรับหน้าที่ดูแลในพื้นที่ใกล้บ้านของแต่ละคน  ในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอ  โดยมีผู้นำหมู่บ้าน  อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆของชุมชน  นำเข้าไปสืบหาข้อมูล  ว่า  ครอบครัวใดต้องการที่จะให้เข้าไปช่วยเหลือในด้านใดบ้าง  จากนั้น  CM ก็นำข้อมูลที่ได้ส่งต่อไปยัง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  หรือ  กสศ.

ส่วน  นายภัทรพงษ์ จงดี รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เคสเมเนเจอร์ หรือ CM.ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี เล่าว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เป็นกองทุนที่ทำงานเพื่อการศึกษาของเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ตนเองและทีมงานในฐานะสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาญจนบุรี จึงอาสาเข้ามาช่วย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กสศ.มาให้ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งเสื้อผ้า อาหารเช้า รวมทั้งเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน โดยทีมของ CM ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสัมผัสว่า ในแต่ละครอบครัวมีความต้องการด้านใดบ้าง ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ หรือสนใจในสถานศึกษาใด เป็นต้น โดยมีจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่นั้นๆ พร้อมทั้งผู้นำชุมชนที่ช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กก่อนปฐมวัยที่มีฐานะไม่ดี ทำให้ทีมงานมีข้อมูลไปพิจารณา เพื่อให้ได้รับโอกาสในการช่วยเหลือจาก กสศ.

ขณะที่  นายพีระพงษ์ โพธิ์แก้ว ผู้บริหารสภาเด็กจังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งในทีม CM ต.บ้านเก่า กล่าวว่า   ขณะของตนได้ลงพื้นที่ไปพบเด็ก 8 คน ที่ครอบครัวเกิดปัญหา  แล้วส่งลูกมาให้กับผู้เป็นย่าต้องเลี้ยงดูอยู่คนเดียว  สามีเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้  ขณะลงพื้นที่และได้พูดคุยก็ได้ทราบมาว่า  ผู้เป็นยายมีเงินติดตัวเพียง 20 บาท เป็นเคสที่น่าเวทนาในการลงพื้นที่มากที่สุด เขาต้องการความช่วยเหลือคือต้องการมีบ้านให้เด็กๆ  ได้อาศัยที่มีความปลอดภัยมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ความเปราะบางทางสังคมยังคงมีให้เห็นอยู่ไม่น้อย   ซึ่งความเหลื่อมล้ำจะลดลงได้  ก็อยู่ความมีเมตตาของผู้ใจบุญ  ที่จะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยพวกเขาเหล่านั้น  ได้เข้ามาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขต่อไป.

                                              จตุรพร สุขอินทร์/รายงาน