ตรัง ประชุมหอการค้าจังหวัดตรัง
หอการค้าจังหวัดตรัง จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 36  เพื่อชั้แจงแนวทางการดำเนินงานของหอการค้า

ที่ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 36  หอการค้าจังหวัดตรัง   โดยนายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และคณะกรรมการหอการค้า สมาชิกหอการค้า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยนายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด -19  และส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาหรือมีข้อเรียกร้องกันมายาวนานในเรื่องของการใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติในการพัฒนาการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าทางหอการค้าจะมีการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ยังดูเหมือนว่ายังติดขัดกับทางกฎหมายของอุทยานฯ และข้อเสนอแนะการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ สวนดอกศรีตรัง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีการเสนอให้เรื่องนี้เป็นจังหวัดในการดำเนินการจึงจะเหมาะสม ทั้งนี้ให้ใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของหอการค้าให้มากที่สุดด้วย ในขณะที่กิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการถูกยกเลิกการจัดกิจกรรมไป แต่กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆนี้ คือ มหกรรมยุทธจักรความอร่อย ปีนี้ได้มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากที่เคยจัดหน้าศาลากลาง ได้เปลี่ยนสถานที่จัดสนามกีฬาทุ่งแจ้ง เนื่องจากสถานที่กว้างและเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 63 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ทางจังหวัดตรัง พร้อมที่จะรับฟังข้อสรุปของหอการค้าจังหวัดตรัง  เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น