สุพรรณบุรี วัดหนองกระทุ่ม สืบสานประเพณีแห่ดอกไม้ เทศกาลวันสงกรานต์ สืบทอดยาวนานกว่า100ปี

ที่ วัดหนองกระทุ่ม-หนองถ่ม ต.หนองกระทุ่มอ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จัดงานสืบสานประเพณี”แห่ดอกไม้”ที่มีสืบต่อกันมายาวนานกว่า 100ปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีของบรรพบุรุษ   พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อินฺทมุนี  เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม(หนองถ่ม) เปิดเผยว่า

สำหรับงานแห่ดอกไม้นั้น เป็นเพณีเก่าแก่ของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ ชาวลาวครั่ง ประวัติประเพณีนี้มีมายาวนานมาก ตั้งแต่มีการเริ่มสร้างหมู่บ้าน จะจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการถวายดอกไม้จะทำให้มีครอบครัวความสุขต้อนรับปีใหม่(ไทย) โดยชาวบ้านจะเตรียมดอกไม้(ที่ปลูกไว้ในบ้านของตัวเอง) และเตรียมน้ำผสมขมิ้น ไว้สรงน้ำขบวนของพระพุทธรูปและพระสงฆ์ ที่ผ่านหน้าบ้านของตน สำหรับพระสงฆ์ก็จะเตรียมใบไม้ที่มีชื่อมงคล เช่น มะยม(เมตตามหานิยม) , ดาวเรือง(เจริญรุ่งเรือง)เป็นต้น จุ่มน้ำขมิ้นที่ญาติโยมเตรียมไว้และประพรมและมอบเงินขวัญถุง เพื่อความเป็นศิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ซึ่งในปีนี้ทางวัดก็ยังจัดเหมือนทุกปี  มีชาวบ้านในชุมชน ทุกเพศทุกวัย ร่วมขบวนแห่ ร้องรำทำเพลง อย่างสนุกสนานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

สำหรับ วัดหนองกระทุ่มเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ตำนานของหมู่บ้านหนองกระทุ่ม มีผู้เฒ่าเล่าว่าชุมชนหนองกระทุ่ม ทางทิศใต้ของหมู่บ้านมีต้นกระทุ่มขึ้นมากมาย คนสมัยมักจะตั้งชื่อชุมชนตามสภาพแวดล้อม ว่า “หนองกระทุ่ม”

ชาวบ้านชุมชนหนองกระทุ่มมีความผูกพันกับวัดหนองกระทุ่มอย่างมากมีประเพณีที่สืบทอดกันมา เป็นวัฒนธรรม อัตลักษณ์ เช่น ประเพณียกธงสงกรานต์(ในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี) ประเพณีแห่ดอกไม้ การละเล่นผีนางดง เป็นต้น

ท้งนี้ ภายในวัดหนองกระทุ่มเป็นที่ประดิษฐาน องค์พ่อท้าวเวสสุวรรณ นามว่า ท้าวเงิน ท้าวทอง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเคารพของชาวบ้านอย่างมาก มีความเชื่อกันว่าการบูชาสักการะ ท้าวเวสสุวรรณ วัดหนองกระทุ่ม ทำให้มีความสุข มีโชคลาภ ร่ำรวย สมหวัง