โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) เปิดรับสมัครครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา(มูลนิธิชัยพัฒนา) เปิดรับสมัครครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกคณิตศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ 034241336