สสจ.สุพรรณบุรี ยังคงจัดส่งทีมงานดูแลสุขภาพกาย และจิตใจ ของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุโรงงานพลุระเบิด ต่อไปอย่างน้อยอีก 3 เดือน

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุทธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นแรกคือการดูแลเรื่องของสุขภาพกาย และจิตใจ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกับโรงพยาบาล ทั้ง 10 แห่ง และรพ. สต ในการจัดทีม M Cab สภาพจิตใจ ตั้งแต่วันที่ 17 โดยแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ a กับ B เอคือผู้มีผลกระทบทางจิตใจโดยตรง หรือเป็นญาติสายตรง 69 ราย และมีผู้มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวัง 15 ราย  และมีความเสี่ยงสูง 4 ราย ซึ่งตรงนี้เราได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น พ.ม ลงตรวจพื้นที่เยี่ยมถึงบ้าน และมีช่องทางการติดต่อ เราแบ่งทีมญาติของผู้เสียชีวิตออกเป็นกลุ่ม และมีทีมพยาบาลทีมแพทย์ การติดตามทั้ง 23 ทีม วันตั้งแต่วันที่ 17 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ยังมีการติดตาม เป็นทีมเฉพาะกิจในช่วงงานฌาปนกิจ การติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงหลังจากเสร็จพิธี ซึ่งเรามีแผนการติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หลังจากที่มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับ ปกติแล้ว และนี่คือทีมในการดูแลสภาพจิตใจ ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรี เองรวมทั้ง ทีมจากพื้นที่อื่นจังหวัดกาญจนบุรี สุขภาพจิต ก็เข้าร่วมในการจัดตั้งทีมนี้ ส่วนประเด็นที่ 2 คือสภาพทางร่างกาย เราได้ส่งทีมลงที่รพ. สต. ลงที่ชุมชน สอบถามและค้นหาว่ามีการบาดเจ็บอื่นๆหรือไม่ ปรากฏว่ามีเรื่องของหูอื้อบ้าง เรื่องรวมทั้งเรื่องของสภาพอื่นที่อาการไม่มากทั้งหมดได้รับการดูแลเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสภาพการบาดเจ็บทางร่างกายก็คงไม่ไม่มีประเด็นที่ต้องต่อเนื่อง มีเพียงกล้อง สภาพของจิตใจเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้เรามีช่องทางในการติดต่อ โดยได้นำเรียนทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่แล้วเบอร์โทรติดต่อ อาจจะเป็นจากส่วนกลาง เบอร์ 1323 หรือจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซึ่งสามารถติดต่อและประสานงาน พูดคุยกันให้คำปรึกษา สภาพจิตใจได้ตลอดเวลา