ตรัง มอบเครื่องกระตุกหัวใจ

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) รถเข็นผู้ป่วย และถุงยังชีพ ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ใช้กระตุกหัวใจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน การใช้กระแสไฟฟ้าในการกระตุกควบคู่ไปกับการทำ CPR จะทำให้หัวใจที่หยุดเต้นกลับมาเต้นอีกครั้ง เพราะทุกชีวิตมีค่า

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) รถเข็นผู้ป่วย และถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลเกาะสุกร จำนวน 30 ชุด   ทั้งนี้ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า จังหวัดตรังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนักในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อสานต่อพระปณิธานให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกถิ่นฐาน ซึ่งรายได้คงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย ได้จัดสรรเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้เจ็บป่วยร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง ทั้งนี้เหตุผลที่เลือกมามอบเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสุกร เพราะที่นี่เป็นพื้นที่เกาะห่างจากตัวเมือง ต้องใช้เรือในการเดินทางออกจากเกาะประมาณ 30 นาที ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ใช้กระตุกหัวใจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน การใช้กระแสไฟฟ้าในการกระตุกควบคู่ไปกับการทำ CPR จะทำให้หัวใจที่หยุดเต้นกลับมาเต้นอีกครั้ง เพราะทุกชีวิตมีค่า