ตรัง บรรยากาศตรวจเลือกทหาร
บรรยากาศการตรวจเลือกทหารเกณฑ์เข้าเป็นทหารกองประจำการในวันที่สี่  ยังคงเป็นไปอย่างตึกคัก ชายไทยที่ได้รับหมายเรียกต่างมารายงานตัว เพื่อรับการตรวจเลือก ซึ่งยังไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนแต่อย่างใด

การจรวจเลือกทหารเข้าเป็นทหารกองประจำการวันนี้เข้าสู่วันที่สี่ของการตรวจเลือก  ที่จังหวัดตรังมีการตรวจเลือกใน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตรัง และอำเภอห้วยยอด ทั้งนี้ที่อำเภอห้วยยอด มียอดเรียกเกณฑ์ จำนวน 351 คน ต้องการทหารเข้าเป็นทหารกองประจำการ  จำนวน  79 นาย แบ่งเป็น ทหารบก จำนวน 50 นาย ทหารเรือ จำนวน 20 นาย ทหารอากาศ 9 นาย มีผู้รองขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ 68 นาย  ในส่วนของอำเภอเมืองตรังมียอดเรียกเกณฑ์ จำนวน 514 คน ต้องการทหารเข้าเป็นทหารกองประจำการ  จำนวน  82 นาย แบ่งเป็น ทหารบก จำนวน 51 นาย ทหารเรือ จำนวน 21 นาย ทหารอากาศ 10 นาย มีผู้รองขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ 40 นาย

ในปีนี้มีชายให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการมากกส่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องการเป็นทหาร และต้องการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบ รับราชการทหาร อีกทั้งปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีการสมัครทหารเพิ่มขึ้น การตรวจเลือกที่ผ่านมายังไม่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องการตรวจเลือกแต่อย่างใด ในขณะที่ที่ทำการตรวจเลือกก็ปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ในการตรวจเลือกทหารเกณฑ์เข้าเป็นทหารกองประจำการ  ส่วนมาตรการป้องกันโควิด -19 เจ้าหน้าที่ยังคงมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ของผู้ที่มาเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ส่วนประชาชน ผ็ปกครอง ญาติ พี่น้อง ก็ห้ามเข้าใกล้สถานที่ตรวจเลือกโดยเด็ดขาด