คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 63 “รุ่นตำนาน50 ปีเหรียญ ยุทธหัตถี” สมทบสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี

ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายกิติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอดอนเจดีย์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีบางสรวงขออนุญาตจัดสร้าง และพิธี”พลีชนวนมวลสาร”เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 63 รุ่นตำนาน 50 ปี เหรียญยุทธหัตถี โดยมี พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 17 นายไพรัช รัชสุระ กำนันตำบลดอนเจดีย์ และประชาชนร่วมพิธี จำนวนมาก
พระครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี กล่าวว่าการจัดสร้างเหรียญพระนเรศวร 63 ตำนานเหรียญ 50 ปี ในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีให้แล้วเสร็จ รวมทั้งเพื่อบูรณะและปรับภูมิทัศน์ของพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่วัดดอนเจดีย์ และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ สามเณรด้านการศึกษาบาลีและอุดมศึกษา คฤหัสถ์ผู้สนใจศึกษาเล่าเรียน การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 63 ตำนานเหรียญ 50 ปี ในครั้งนี้ไม่กลุ่มหรือบุคคลใดในวงการพระเครื่องมาแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
สำหรับ“เหรียญนเรศวร 63 ตำนาน 50 ปี เหรียญยุทธหัตถี” จะมีพิธีมหาพุทธมังคลาเทวาภิเษกครั้งใหญ่ วาระที่ 1 วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2563 เเรม 11 ค่ำ เดือน 1 เวลา 14.15 น. ณ วิหารหลวงโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วาระที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 เวลา 14:39 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี