อุทัยธานี.!! จัดเยี่ยม..ประพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษา

หลังวันออกพรรษาของทุกปี ในบ้านเราจะมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นั่นก็คือ ประเพณีตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ซึ่งแต่ละจังหวัด การตักบาตรเทโวโรหณะ นิยมสั้นๆ ว่า การตักบาตรเทโว มาจนถึงปัจจุบัน

พิธีตักบาตรเทโววันออกพรรษาปีนี้  จังหวัดอุทัยธานีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  ที่วัดสังกัสรัตนคีรี  เทศบาลเมืองอุทัยธานี  มีประชาชนเรือนหมื่นเข้าร่วมพิธี  โดยมี  มนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งการตักบาตรในวันนี้มีลักษณะพิเศษ คือ จะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนล้อเลื่อนที่บุษบก หรือขบวนรถทรง  มีบาตรวางตั้งอยู่ด้านหน้า และจะมีคนลากล้อเลื่อนไปอย่างช้าๆ  ข้าวต้มลูกโยน  ตักบาตรเทโว  ออกพรรษา 2563  ขบวนพระสงฆ์ก็จะเดินตามเรียงเป็นแถวงดงาม พุทธศาสนิกชนก็จะนั่งเรียงเป็นแถว  และนำ ข้าวต้มลูกโยน มเทวโลกาใส่บาตร ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการตักบาตรเทโว  โดยมีพระสงฆ์ 500 รูปเดินลงจากยอดเขาสะแกกรังผ่านขั้นตอน 449 ขั้นบันได  ลงมาเพื่อให้ประชาชนที่รออยู่ด่านล่าง  ได้ใส่บาตรกัน  โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์

นอกจากนี้ยังมีชบวนแห่ของแต่ละอำเภอที่ประดับประดาตกแต่งแบบไทยๆอย่างสวยงาม  แห่ไปยังตัวลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี  ซึ่งบริเวณฝั่งทาง  จะมีโต๊ะหมู่บูชางาช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวอุทัยธานี  ตั้งอยู่สองฝั่งเป็นระยะๆ  ให้นักท่อบเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกัน