ตรัง พิธีบวงสรวงพระยารัษฎาและแนวทางการท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  จัดพิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อดีตเจ้าเมืองตรัง  เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและขอให้การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เจริญก้าวหน้า ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง เพิ่มมากขึ้น

ที่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  จัดพิธีวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อดีตเจ้าเมืองตรัง เพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและขอให้การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เจริญก้าวหน้า โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนราชาฤกษ์ และมีนางสาวลดาวัลย์  ช่วยชาติ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง  นายพิชัย  มะนะสุทธิ์  ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง  นายแพทย์สมชัย  เจียรนัยศิลป์ ประธานคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช  และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ในพิธีพราหมณ์

ทั้งนี้นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง การส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นได้วางแผนร่วมกับภาคเอกชน เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ คือสิ่งที่มีอยู่แล้วจะทำให้ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น  การจุดประกายอีเว้นท์ให้ใหญ่ขึ้นและย้อนเรื่องราวการท่องเที่ยว ตั้งเป้าไว้ 1 เดือน 1 อีเว้นท์ดัง โดยการรวบรวมงานในจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยวโดยรถไฟสุดสายอันดามันที่จังหวัดตรัง และคาดว่าจะได้ตู้รถไฟใหม่ในปีหน้า โดยจะเชื่อมกับทางเครื่องบิน อาจจะเดินทางโดยรถไฟแล้วขากลับจะเดินทางกลับโดยเครื่องบิน หรือเดินทางโดยรถไฟกลับโดยเครื่องบิน ถือง่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น และการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ ส่วนสถานการณ์โควิด-19 นั้น ทางจังหวัดได้จัดทีมติดตามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  การจัดอีเว้นท์ต่างๆทางผู้จัดงานต้องชี้แจงมาตรการกับคณะกรรมการสาธารณสุขก่อน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19