จ.สุพรรณบุรี เปิดศูนย์บริจาค สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยภัยน้ำท่วม

วันนี้(26 ต.ค.63) ที่บริเวณหน้าอาคารหอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคของใช้จำเป็นหรือปัจจัยในการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

โดยนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายแล้ว และยังมีประชาชนได้รับผลกระทบ

ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี จะได้จัดสรรสิ่งของเหล่านี้นำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคอย่างทั่วถึง

 ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่นำสิ่งของมาบริจาคเป็นจำนวนมา เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยากันยุงและส้วมอเนกประสงค์ เป็นต้น

ทั้งนี้  ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของดังกล่าวได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 อาคารหอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3553-6067