อบท.4 จับมือชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดวิ่งทะลุหมอก บอกรักนครชุม ครั้งที่ 2

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ร่วมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยชุมชนนครชุมร่วมจัดกิจกรรมวิ่งทะลุหมอก บอกรักนครชุม ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8  พฤศจิกายน 2563  นำโดย  นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย   เปิดงาน นายสมชาย สุขบัว กำนันตำบลนครชุมกล่าวรายงาน   นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์ปลัด อบต.นครชุมพิธีกรดำเนินการ

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่  ผู้จัดการ อพท.7 สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง  เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสมัครวิ่ง  fun run 5 กิโลเมตร  กล่าวว่า  พื้นที่นครชุมมีวิวทิวทัศน์สวยงาม   ราคาที่พักไม่แพง   รีสอร์ทในอำเภอราคาเพียง 400 บาท/คืน  ส่วนโฮมสเตย์นครชุม 450 บาท   พร้อมอาหารเช้า-เย็น   และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่การทำงานของ   อพท.7 คือ พุหางนาค   ที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา    เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง  และนายณรงค์ สุภาวะ รองททท.สำนักงานพิษณุโลก   เข้าร่วมกิจกรรมในการนี้ อพท.4 ภายใต้  ดร.ประครอง สายจันทร์   ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ4  เชิญภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก   ออกร้านค้าได้เเก่  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ   ชุมชนท่องเที่ยวตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทีมงานอพท.4

         สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการ พัฒนาให้การท่องเที่ยวสามารถกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก   เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายได้   สร้างรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตมรดกโลก  พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ  และส่งเสริมการใช้มาตรฐาน SHA (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)  เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก  และแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลนครชุม

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดความบูรณาการทุกภาคส่วนส่วนชุมชน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม สาธารณะสุขอำเภอนครไทย อสม. อปพร. ตำรวจอำเภอนครไทย การท่องเที่ยวเที่ยวเเห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก สำนักงานพื้นที่พิเศษ4(อพท.4) ทกจ.สำนักงานพิษณุโลก นักท่องเที่ยวกว่า 500 คน  เกิดรายได้ลงชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างรอยยิ้มและความสุข ณ ร่องเขาแห่งนครชุม