เทศบาลเมืองปากแพรกจัดเดิน-วิ่งสืบสานพระปณิธาน”พ่อ”

นายจิรศักดิ์  พรหมชนะ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก ปฏิบัติหน้าที่นายเทศมนตรีเมืองปากแพรก เปิดเผยว่า    สำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก  จะได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง 999 สืบสานพระปณิธาน “พ่อ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  Pak Praek Municipality 2020 December 6st   ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ณ บริเวณเขากระชาย   หน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี   ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 โดยค่าสมัครทุกประเภท  มีรายละเอียดดังนี้ คือ ระยะวิ่ง 5 กิโลเมตร  300 บาท ระยะวิ่ง 10 กิโลเมตร  400 บาท ระยะวิ่ง 18 กิโลเมตร  500 บาท และ VIP 1,000 บาท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง และหลังเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก ส่วนผู้ชนะเลิศ OVERALL ชายและหญิง รับถ้วยรางวัล ระยะทาง 10 กิโลเมตร ผู้ชนะเลิศ OVERALL ชายและหญิง รับถ้วยรางวัล ระยะทาง 18 กิโลเมตร ผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 18 กิโลเมตร 5 อันดับ ชายและหญิง ผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร 5 อันดับ ชายและหญิง อีกทั้งมีการมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแต่งกายแฟนซี

ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก  กล่าวอีกว่า  กิจกรรมพิเศษ ที่นี่…ปากแพรก พิชิตยอดเขากระชาย (รับบัฟ) ชมนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำมัน เรื่องเล่าของพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชมการแสดงดนตรีประสานเสียงเพลงของพ่อ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  ณ จุดชมวิวที่สวยที่สุด (เขากระชาย) 360 องศา รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลเมืองปากแพรก ช่องทางการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สมัครด้วยตนเอง  ณ  กองการศึกษา เทศบาลเมืองปากแพรก ติดต่อสอบถาม : 0-3151-1331-2 ต่อ 711 712  กองการศึกษา คุณจันทร์คณา(จันทร์) 092-2589668 สอบถามเส้นทาง  คุณวิทยา(โจ๊ก) 080-1105800 คุณกานต์ 063-6629749 การรับสมัคร การชำระเงิน และการรับเสื้อ คุณพรรณทิพย์(อ้อ) 092-5165362 คุณปาริชาต(ทราย) 083-2692826 คุณธาริณี(ปุ้ย)  094-6545219  ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรม Facebook : โครงการ เดิน-วิ่ง 999 สืบสานพระราชปณิธาน “พ่อ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 หรือผ่านทางไลน์ : โครงการเดิน-วิ่ง 999 ดาวน์โหลดใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/14QsK1TmOtLFkcjPs_6mdvfe_aWklRPxu/view?usp=sharing