ตรัง ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ

จังหวัดตรังประชุมรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ โอมาก นายภูวนัฐ สมใจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในการประชุมรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมืองตรัง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯไปยังศาลหลักเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ได้มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตรัง ที่จะต้องเตรียมความพร้อม โดยได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการฯ ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบดำเนินการเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ

จังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ส่วนราชการ ภาคเอกชน เฝ้ารับ-ส่งเสด็จตลอดเส้นทางจากท่าอากาศยานตรัง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายตรัง-สตูล (ทล.404) ถึงแยกบ้านควนเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนสายเลี่ยงเมือง (ทล.419) ผ่านแยกนาบินหลา ถึงแยกท่าปาบ เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนสายตรัง-พัทลุง (ทล.4) ไปยังบริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง ประดับธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าบ้าน พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับพสกนิกรที่จะร่วมรับเสด็จฯ บริเวณท่าอากาศยานตรัง และบริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ พร้อมกันเวลา 16.10 น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เตรียมหมวกหรือร่มให้พร้อม จังหวัดตรังได้จัดโรงครัวพระราชทานจำนวน 2 จุด คือ ที่วัดทุ่งหวัง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ ไว้คอยบริการอาหารและเครื่องดื่ม