เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เตรียมโชว์ไอ้หนุ่มบ้านนากับชบาบ้านทุ่ง ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21 เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ การจัดงานอย่างอย่างยิ่งใหญ่

โดยกำหนดการแถลงข่าวในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งการแถลงข่าวในปีนี้กำหนดกรอบตามแนว สุพรรณบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี  ชุดการแสดงเน้นสีสัน สไตล์ลูกทุ่งไอ้หนุ่มบ้านนา กับชบาบ้านทุ่ง และมาสคอร์ต น้องเหน่อ รับผิดชอบโดยดร. พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ส่วนชุดการแสดงและไฮไลท์ รับผิดชอบโดยสมาคมเสริมสวย/ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี และสมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ขณะที่ผู้ร่วมงานมาในชุดเสื้อผ้าลายดอก เพื่อสร้างสรรค์เทศกาลแห่งความสุข

 

ทั้งนี้ มี ผอ.ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี/ ผอ. สวท.สุพรรณบุรี/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี/ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย