ตรัง ผู้ว่าฯตรังเรียกประชุมด่วนหลังจากที่พะยูนตาย 2 ตัว

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   เรียกประชุมด่วนคณะอนุกรรมการบริหารจัดการอนุรักษ์พะยูน ภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ร่วมร่างแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง ปี 2563-2565 หลังสูญเสียพะยูน 2 ตัว ภายในเดือนเดียว รวมยอดการตายปี 2563 จำนวน 6 ตัว

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการอนุรักษ์พะยูน จ.ตรัง ภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ โดยมีนายวรรณ  ชาตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7  จังหวัดตรัง ,นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอันดามัน จังหวัดตรัง นายสันติ นิลวัตน์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ,นายณรงค์  คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ,นายชัยพฤกษ์  วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ในที่ประชุมได้กล่าวถึงการเสียชีวิตของพะยูน 2ตัวในสัปดาห์เดียว 1ในพะยูนที่เสียชีวิตนั้น เป็นพะยูนเพศเมีย ที่มีลูกอยู่ในท้องและมีการตัดเขี้ยวของพะยูนอกด้วย  จึงทำให้ต้องมีการประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อหามาตรการป้องกันและอนุรักษ์พะยูนให้อยู่คู่ท้องทะเลตรังสืบไป

โดยในที่ประชุมได้มีข้อสรุป แนวทาง และมาตรการป้องกันภัยคุกคามพะยูน อย่างเร่งด่วน 3 ข้อได้แก่ จัดทำแผนการบูรณาการในการตรวจตราเฝ้าระวังคุ้มครองพะยูนจากภัยคุกคามประเภทต่างๆโดยให้ดำเนินการออกปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน มอบหมายให้ตำรวจสันติบาลดำเนินการเรื่องหาข่าว และจัดทำโครงสร้างผู้รับผิดชอบด้านงานข่าวเกี่ยวกับภัยคุกคามพะยูน จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วม และการรณรงค์ ของภาคส่วนประชาชนในพื้นที่   สำหรับสถานภาพพะยูนพื้นที่จังหวัดตรังในปัจจุบัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง สำรวจจำนวนประชากรพะยูนจังหวัดตรัง จากการบินสำรวจเมื่อวันที่ 22 -25 มีนาคม 2563 พบจำนวนพะยูน 140 ตัว  โดยพะยูน พบมากบริเวณเกาะมุกด์ และเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง