อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า ในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็น  คำเตือน  ในช่วงวันนี้ ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564  บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระมัดระวังในการสัญจร โดยเฉพาะขณะผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย

 

คำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาคกลาง  สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพราะควันไฟจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร และ  อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ