ตรัง ปัญหาขยะทะเล

จังหวัดตรังขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานประกอบการที่อยู่ตามเกาะๆรวมถึงชุมชน อย่าทิ้งขยะลงในทะเล จะทำให้เกิดปัญหาขยะทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง ในปีที่ผ่านมามีขยะทะเลและ รมชายหาดกว่า 1 หมื่น7 พันกิโลกรัม


นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะทั้งบนบกและในทะเลเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกับภาคการท่องเที่ยวและมูลนิธิอันดามัน ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดและเก็บขยะในทะเล ขยะส่วนใหญ่นั้นมาจากชุมชนที่อยู่ตามเกาะต่างๆ รวมไปถึงขยะของนักท่องเที่ยวที่ทิ้งในทะเลและบนบก ถ้าเป็นขยะพลาสติก หรือโฟม ขยะในทะเลก็จะลอยกลับเข้ามาสู่ฝั่งบริเวณชายหาดต่างๆของจังหวัดตรัง ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการรณรงค์เก็บขยะทั้งบริเวณชายหาดและในทะเล ขยะมีปริมาณกว่า 1 หมื่น 7 พันกิโลกรัม ดังนั้นทางจังหวัดตรัง ซึ่งการรณรงค์เก็บขยะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันขยะไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพะยูน เต่าตนุและสัตว์ทะเลทุกชนิด จะเห็นได้ว่าน้องมาเรียม พะยูนน้อยต้องเสียชีวิตจากการกินขยะทะเลเข้าไป ดังนั้นในช่วงโควิด -19 ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังน้อยลงก็ขอให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ควรใส่ใจและเป็นสื่อบอกกล่าวว่าการมาท่องเที่ยวทะเลนั้นไม่ควรทิ้งขยะใดๆลงไปในทะเล ควรทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ในขณะที่ชาวประมงเมื่อพบเจอขยะลอยอยู่ในทะเล ก็ควรเก็บขึ้นจากทะเลด้วย ถือว่าเป็นการช่วยๆกัน ในการรักษาท้องทะเล ให้ปลอดขยะและปริมาณสัตว์น้ำก็จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากขยะ

ทางด้านนายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กล่าวว่า การจัดการขยะแห่งชาติของหาดเจ้าไหมในช่วงการท่องเที่ยวหรือโควิด ซึ่งก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทางอุทยานได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ขยะทะเลส่วนมากจะถูกซัดเข้ามาชายหาดของอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ช่วงฤดูมรสุมเป็นต้นมา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายนทุกปี ถือว่าเป็นช่วงมรสุมที่ขยะจากท้องทะเลจะถูกซัดขึ้นชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติ ในส่วนนี้อุทยานก็ได้ดำเนินการใช้มาตรการโดยการจัดเก็บตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติ จัดกำลังเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ ส่วนหนึ่งก็นำส่งโรงจัดเก็บขยะต่อไป ถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการตามแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๆ วัน ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เป็นหาดสาธารณะต่าง ๆ ก็จะระดมประชาชนหรือนักเรียนต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรม หรือไม่ก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่กำหนดวัน เพื่อที่จะกำจัดขยะตามชายหาดที่เป็นหาดสาธารณะของอุทยานแห่งชาติ ในส่วนของขยะทางทะเลมีหลายประเภท เช่น เศษอวน ขวดน้ำ ขวดพลาสติกต่าง ๆ ส่วนมากเป็นขยะที่คาดว่าอาจจะมาจากแหล่งต้นน้ำต่าง ๆ หรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ หรือทางกลุ่มประมงต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์อยู่ในท้องทะเลจะถูกซัดเข้ามาขึ้นฝั่ง ส่วนมาตรการการจัดเก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยยวที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งดำน้ำอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นเกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือกต่าง ๆ อุทยานจะร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาไปช่วยเก็บกู้เศษอวน หรือขยะที่ติดตามแนวปะการังต่าง ๆ เพื่อจะเก็บกู้มา เป็นกิจกรรมที่อุทยานประสานกับนักดำน้ำจิตอาสาที่ทำร่วมกันทุก ๆ เดือน พยายามที่จะเก็บทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติ เมื่อได้ขยะทะเลกลับมาคัดแยกขยะชนิด ๆ ขยะรีไซเคิลหรือขยะอันตราย หรือขยะทั่ว ๆ ไป ได้มีการคัดแยก ขยะทั่วไปได้นำไปจัดเก็บบริเวณแหล่งกำขัดขยะของท้องถิ่น ได้มีการชั่งน้ำหนัก มีการคัดแยกขยะได้ดูว่าขวดพลาสติกเท่าไหร่ เศษอวนเท่าไหร่ หรือขยะอันตราย หรือขยะอื่น ๆ ต่าง ๆ ได้มีการคัดแยกเป็นหมวดหมู่ มีการชั่งน้ำหนัก เรื่องกล่องโฟมอุทยานได้มีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติ หรืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตหรือที่เป็นแหล่งชุมชนว่าให้งดการใช้ที่เป็นกล่องโฟม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแน่นอนที่สุด อุทยานก็มีด่านจัดเก็บที่คอยเตือนห้ามนำกล่องโฟมเข้ามาในเขตอุทยานโดยเด็ดขาด ขอฝากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ตามชายหาดสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหาดปากเมง หาดฉาหลาง ที่ทุกคนสามารถเข้ามาพักผ่อนได้ก็ขอความกรุณานำขยะเข้ามาในพื้นที่แล้วใช้ประโยชน์เสร็จแล้วควรที่จะนำขยะทั้งหมดกลับออกนอกเขตอุทยานไปทิ้ง ณ จุดที่ทิ้งขยะของท้องถิ่น เพื่อที่จะให้ธรรมชาติของเรามีความสวยงาม
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง