ตรัง ธรรมชาติที่สมบูรณ์พบเห็นโลมาปากขวดเล่นน้ำ

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลตรัง ทำให้พบโลมาปากขวด มาเล่นน้ำให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้ชม ขณะออกลาดตระเวน อีกทั้งการที่ชาวประมงช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการงดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูปลาวางไข่ ก็ยิ่งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวลดลง ก็ทำให้ธรรมชาติฟื้นตัวอย่างเต็มที่

              นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้รับรายงานจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ จม.2 (หยงหลิง) ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart patrol) เฝ้าระวังบริเวณหน้าที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ จม.2  (หยงหลิง) พบโลมาปากขวดจำนวน 5 ตัว มีพฤติกรรมว่ายน้ำโผล่ขึ้นหายใจและกระโดดบิดตัว เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสังเกตการณ์จากหาดบริเวณหน้าที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ จม.2 (หยงหลิง) ไปจนถึงปากคลองตะเป๊ะ จากนั้นโลมากลับออกไปยังบริเวณน้ำลึก

จากการสอบถามนายณรงค์  คงเอียด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (ทางโทรศัพท์) บอกว่า การที่พบโลมาปากขวดในบริเวณดังกล่าวนั้น เท่าที่ทราบมาไม่เคยพบมาก่อน ทั้งนี้คาดว่าการที่ชาวประมงพื้นที่บ้านงดออกจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูปลาวางไข่ และกลุ่มอนุรักษ์ทางทะเล รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลท้องทะเล จึงทำให้ธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลตรัง กลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งโลมาปากขวดนั้นค่อนข้างจะพบเห็นได้ยาก จะอาศัยอยู่บริเวณน้ำลึก  ไม่ค่อยที่จะมาบริเวณชายหาด  การที่โลมาปากขวดมาเล่นน้ำใกล้บริเวณชายหาดนั้นย่อมแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และปราศจากการรบกวนของนักท่องเที่ยว อีกทั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากจะส่งกระทบในหลายๆด้านแล้ว ยังส่งผลดีซึ่งการที่นักท่องเที่ยวเดินทางออกมาท่องเที่ยวน้อยกว่าปกติ ช่วงนี้อยู่ในช่วงไฮซีซั่น หรือฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง  แต่การแพร่ระบาดทำให้นักท่องเที่ยวลดลง แต่กลับคืนธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากโลมาปากขวดที่ออกมาเล่นน้ำ บริเวณหน้าที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ จม.2 (หยงหลิง) อ.กันตัง  จ.ตรัง