พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง/โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง/โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง/โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ร่วมพิจารณาการคัดเลือกและการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

และในการนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือโท เชษฐา ใจเปียม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็น พลเรือเอก, นาวาเอก ไพฑูรย์ ปัญญสิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็น พลเรือตรี, พ.ต.อ.หญิง ชัญชะรัม์ ทองวิบูลย์โชติ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 และ คุณสมจิตร วรรณธนศิลป์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานสภาวัฒนธรรม เขตบางกอกน้อย ณ ห้องสราญชล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง