นครปฐม มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ พร้อมเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ

นครปฐม มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ พร้อมเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ

ผู้ว่าราชกาจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ พร้อมเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ พร้อมเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นให้กับผู้พิการ จำนวน 8 ราย

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ได้รับคำร้องจากคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) ประกอบกับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้พิการได้รับผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จังหวัดนครปฐมจึงได้มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ พร้อมเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน รายละ 2,000 บาท ถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และมอบเสื้อ หน้ากากอนามัย ตลอดจนสิ่งของจำเป็น ให้กับผู้พิการ จำนวน 8 ราย เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว