ตำรวจสุพรรณบุรี ระดมป้องกันอาชญากรรม และฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน ช่วงสงกรานต์

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พล.ต.ต.ชมชวิน  ปุระธนานนท์  ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.มาโนช จิตรภักดี พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค พ.ต.อ.สมพร พุกหอม รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี   พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี และผกก.อีก 9 อำเภอ ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร กอ.รมน.  ฝ่ายปกครอง  ป้องกันจังหวัด  สนง.ปภ. สุพรรณบุรี ขนส่งจังหวัด  ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด กว่า 250 นาย ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ถึง 13 เมษายน 2564

พล.ต.ต.ชมชวิน  กล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10 ถึง 16 เมษายนมีวันหยุดราชการต่อเนื่องทำให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมและนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากทางตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรีจึงกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม , การอำนวยความสะดวก , การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  จึงได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างขึ้น

โดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า  เน้นย้ำให้ออกตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆ  พร้อมทั้งจุดล่อแหลม เพื่อป้องกันเหตุการณ์การก่อคดีอาชญากรรมหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในพื้นที่และยังเป็นการตั้งจุดตรวจในเขตพื้นที่จุดเสี่ยง

ส่วนทางด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ยึดถือปฎิบัติตามมาตรการของ ศบค. โดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ห้ามการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ใหญ่ๆ รวมถึงการเล่นสาดน้ำ ยกเว้นการรดน้ำ  ขอพรผู้ใหญ่ รวมถึงเน้นย้ำให้สายตรวจออกประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตั้งวงดื่มสุราในที่สาธารณะ  ซึ่งผิดพรก.ฉุกเฉินได้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการบังคับใช้อยู่  จึงไม่อยากให้ประชาชนทำผิดกฎหมาย  จะให้เจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ก่อนจะเริ่มเทศกาลสงกรานต์นี้