ตรัง ชุดเคลื่อนที่เร็วพ่นสารเคมีและสนับสนุนรถสุขา

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมี  เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมจัดรถสุขาบริการประชาชนที่กักตัวที่โรงพยาบาลสนาม

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ยังคงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับบ้านผู้ติดเชื้อยืนยัน และผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงแหล่งชุมชน โรงเรียน ร้านค้า สถานที่ทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตรัง โดยครั้งนี้ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค   โควิด-19 ที่โรงเรียนธาดานุสรณ์ อำเภอห้วยยอด  พื้นที่หมู่ 5 ตำบลวังวน อ.กันตัง พื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลบางด้วน อ.ปะเหลียน    จ.ตรัง ด่านศุลกากรกันตัง หมวดทางหลวงสิเกา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง (ศาลากลางจังหวัดตรัง) เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชน ท่ามกลางการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งขณะนี้ได้ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ทั้งในครอบครัวและสถานที่ทำงาน มีการแพร่เชื้อเข้าสู่ชุมชน

นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ส่งรถสุขาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง บริการ ณ โรงพยาบาลสนาม 2แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลศูนย์ตรัง และโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง