นครปฐม รับมอบข้าวกล่องเพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจควบคุมการเดินทาง ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

วันที่ 25 ..2564 ที่ด่านตรวจควบคุมการเดินทาง จุดตรวจพระประโทน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม รับมอบข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง จากนายวิชัย โกสมนึก ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมการเดินทางในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม

ขณะเดียวกันได้มีกลุ่มจิตอาสานำข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่องมามอบเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม เป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจัดตั้งด่านตรวจควบคุมการเดินทาง ทั้งหมด 7 แห่ง โดยทุกจุดเป็นการจัดกำลังบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และฝ่ายตำรวจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการตรวจยานพาหนะ และบุคคลที่ผ่านด่านตรวจฯ อย่างเคร่งครัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว