คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (7ก.ย.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรีมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 2,360 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมด 1,295  คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ 1,073 เตียง โดยจำแนกผู้ป่วยเป็น 4 อาการ ดังนี้

    1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 358 คน

2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 368 คน

3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 455 คน

4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 114 คน

           

            สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 53 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 9,849 ราย และรักษาหายแล้ว 8,309 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก  1,367 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 2 ราย เสียชีวิตสะสม 173 ราย และรักษาหายแล้วกลับบ้าน 120 คน

ขณะที่ยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 19.30 น. มียอดรวมสะสม 446,971 คน คิดเป็นร้อยละ 78.48