สุพรรณบุรี ชาวบ้านทำข้าวต้มมัดถวายหลวงพ่อสมบุญ 2,565 มัด สืบสานตำนาน 60 ปี

ที่วัดยางยี่แส  ต.กระจัน อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ในวันครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ 60 ของหลวงพ่อสมบุญ  เขมาภรโต หรือ พระครูวินยานุโยค  อดีตเจ้าอาวาสวัดยางยี่แส   ซึ่งมีการทำข้าวต้มมัด  จำนวน 2,565 มัด เพื่อบูชาหลวงพ่อสมบุญ

โดยชาวบ้านกว่า 100 คน  ได้ทิ้งจอบ ทิ้งไร่นา มาร่วมมือร่วมใจกันห่อข้าวต้มมัด เพื่อถวายบูชา  หลวงพ่อสมบุญ ซึ่งชาวบ้านยางยี่แส และ ชาว จ.สุพรรณบุรี  ต่างให้ความเคารพนับถือ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก  โดยในปีนี้คณะกรรมการวัด และชาวบ้านยางยี่แส ได้ร่วมกันทำข้าวต้มมัด  ซึ่งถือเป็นการทำบุญข้าวต้มมัดที่มากที่สุด และ เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านยางยี่แส

ซึ่ง พระสมุหห์สมลักษณ์ ติกขปัญโญ เจ้าอาวาสวัดยางยี่แส กล่าวว่า หลวงพ่อสมบุญ  อดีตเจ้าอาวาส เป็นพระเถรานุเถระ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ  ซึ่งหลวงพ่อชอบฉันข้าวต้มมัด  ฉนั้นชาวบ้านในอดีตมักมาขอพรแล้วนำข้าวต้มมัดมาถวายให้หลวงพ่อสมบุญฉัน  จากนั้นหลวงพ่อจะแจกชาวบ้านคืนไปเป็นยาอายุวัฒนะ

ซึ่งหลังจากหลวงพ่อสมบุญ  ได้ละสังขารไปในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2505  ชาวบ้านจึงได้ยึดวันครบรอบการมรณภาพ โดยทุกปีชาวบ้านที่เคารพศรัทธา จะนำข้าวต้มมัด ข้าวหลาม ข้าวเหนียวเปียก  มาถวายที่หน้าวิหารหลวงพ่อสมบุญ  รวมถึงชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านจะรวมตัวกันมาช่วยทางวัดทำข้าวต้มมัด จำนวนตามปี พ.ศ. เพื่อบูชาหลวงพ่อสมบุญ เป็นประเพณีที่ยึดปฏิบัติสืบทอดมา 60 ปีแล้ว  หลังจากถวายบูชาแล้วก็จะได้แจกจ่ายญาติโยมที่มาร่วมงานนำกลับไปทานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย  ซึ่งทางวัดจะมีงานปิดทองหลวงพ่อสมบุญ ประจำปี ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม นี้