พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญ ผ้าไตร ย่าม เครื่องสังฆทาน ตู้ยาพระราชทาน ร่มอุ่นไอรัก ถวายแด่ พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เเทนพระองค์ เชิญ ผ้าไตร ย่าม เครื่องสังฆทาน ตู้ยาพระราชทาน ร่มอุ่นไอรัก ถวายแด่ พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช และคณะพระธรรมทูตผู้ปฎิบัติศาสนกิจ วัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช นำโดย พระมหาจิรวัฒน์จิรปุตฺติโย รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช  คณะ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อพระราชทานเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมเเห่งความรักความศรัทธา และความห่วงใยแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ ศิษย์วัดอรุณสหราชอาณาจักร ในโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธา ของวัดอรุณสหราชอาณาจักร #โคกหนองนาประเทศอังกฤษ #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวัดอรุณสหราชอาณาจักร

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดหามิได้ ยังความปลาบปลื้มแก่คณะพระธรรมทูตและคณะศิษย์พสกนิกรชาวไทยในมณฑลนอร์ฟอล์ค แห่งสหราชอาณาจักร

#เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง ยังความปิติยินดีปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นวัดไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติในต่างแดน ขอถวายพระพร

ในนามพระราชมหาเจติยาภิบาล ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร พระธรรมทูตวัดอรุณสหราชอาณาจักร คณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการวัด คณะศิษย์วัดอรุณสหราชอาณาจักร

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#ขอถวายพระพร

#ส่งมอบความปรารถนาดีสู่ญาติโยม

#โคกหนองนาแห่งศรัทธาสหราชอาณาจักร

#วัดอรุณสหราชอาณาจักรUK

#พระราชมหาเจติยาภิบาล