เอไอเอสร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่คว้ารางวัล ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (Line Sticker) AIS x มหาวิทยาลัยมหิดล

จากที่เอไอเอสได้ออกแคมเปญ AIS STICKERS DESIGN  CONTEST FOR UNIVERSITY 2022 ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (Line Sticker) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษายุคใหม่ในมหาวิทยาลัยในภาคกลาง ได้คิดและออกแบบสติกเกอร์ไลน์สไตล์น้องอุ่นใจ แสดงความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมก้าวสู่ คอนเทนต์ครีเอเตอร์

5 พฤษภาคม 2565 (วันนี้) นายกรกฤษณ์ เสียงใส หัวหน้าแผนกวิศวกรรมภูมิภาคภาคกลาง และ นายฉัตรชัย ทิพย์ญาณ หัวหน้าแผนกงานการขายกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคกลาง  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้คว้ารางวัลออกแบบสติกเกอร์ไลน์ในการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (Line Sticker) จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท/ต่อคอลเลคชัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนางจุฬารักษ์ เครือจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล

โดยชุดสติกเกอร์ไลน์ที่ชนะการประกวดดังนี้

ชุดที่ 1 น้องอุ่นใจ x เจ้าแกละ

ชุดที่ 2 น้องอุ่นใจ x พี่ยักษ์เขียว

ชุดที่ 3 น้องอุ่นใจ x โบโบ้

ชุดที่ 4 อุ่นใจ x มีนา (พาเที่ยว)

ชุดที่ 5 อุ่นใจ x Leejing

ซึ่งชุดสติกเกอร์ดังกล่าว จะออกให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ เอไอเอส พอยท์ แลกได้วันที่ 16 พฤษภาคม นี้ เป็นต้นไป ผ่านแอป myAIS