โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา

นางสมจิต บุญคงเสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครบรอบ ๓๒ ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๓๙ น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดย พระครูสุวรรณธรรมานุยุต หลวงพ่อสมบุญ ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง  จ.สุพรรณบุรี อายุ ๑๐๑ ปี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สมบัติ  คุรุพันธ์  คณะกรรมการโฮลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีด้วย

ในการนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนผู้จิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๓๙ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสามารถโอนปัจจัยทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี ชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี ๖๖1-๗-๗๑๐๑7-๗ และแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 0๘๑ ๗๓๖ ๔๑๕0 หรือโทรสาร 0 ๓๕๕๔ ๕๖๖๒ – ๓