สุพรรณบุรี SP-Net เปิดเวทีเสวนา เรื่อง “สายเที่ยว สายกิน ห้ามพลาด ชมนาแห้ว งมแห้ว ชิมอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง อำเภอศรีประจันต์”

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดย  ในวันที่ 9 กันยายน 2565  เรื่อง”สายเที่ยว สายกิน ห้ามพลาด ชมนาแห้ว งมแห้ว ชิมอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง อำเภอศรีประจันต์” หัวข้อสนทนา

– คุยกันเรื่อง “แห้ว” พืชเศรษฐกิจคู่เมืองสุพรรณ กับการเรียกคำแทนใหม่ว่า “สมหวัง” ที่เป็นพืชสมุนไพรตระกูลกก มีฤทธิ์เย็น รสหวาน อุดมไปด้วยสารอาหารประเภทต่างๆ มีวิตามินและเกลือแร่ มีประโยชน์มากมาย และรสชาติอร่อย – เปิดเวทีการทำนาแห้วในตำบลวังยาง และตำบลมดแดง ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ แหล่งปลูกรายใหญ่แห่งหนึ่งของไทย ผลผลิตไร่ละ 3-4 เกวียน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านกว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือน

– ชวนเที่ยว ชมนาแห้วเป็นหมู่คณะและร่วมกิจกรรมงมแห้วปลอดสารเคมี รับประทานแล้วปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลวังยาง นักท่องเที่ยวจะเสียค่าเหยียบนาแห้วให้กับเจ้าของนา เมื่องมแห้วเสร็จนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็จะได้แห้วที่ตัวเองงมกลับไปทานที่บ้าน  – ชวนกิน ผลิตภัณฑ์ที่นำแห้วมาแปรรูปได้ทั้งหวานและคาว ตะโก้แห้ว ทับทิมกรอบ น้ำต้มแห้ว แห้วแฟรนซ์ฟรายส์ พายแห้ว แห้วในน้ำเชื่อมกระป๋อง ห่อหมกแห้ว หลนแห้ว แกงส้มแห้ว- ร่วมเสนอแนะไอเดียการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรและชาวบ้าน นาแห้วสุพรรณ อาทิ เทศกาลชิมอาหารจานแห้ว  การประกวดอาหารคาวหวานแห้ว การสื่อสารออนไลน์ การแข่งขันในห่วงโซ่การปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแห้ว

 

โดย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา ผู้ดำเนินการสัมมนา และมีผู้ร่วมสนทนาประกอบด้วย

  1. นายสงบ ลาภปัญญา : รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
  2. นางสาวศรีวิรุฬห์ แก้วศรีงาม : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลวังยาง
  3. นางสาวกุลชญา คล้ายสุบรรณ : เหรัญญิก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่่ยว โดยชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง
  4. นายชิษณุ เชิดชูสุวรรณ : เลขานุการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่่ยว โดย ชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง

 

สมารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต : https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live_videos/