สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าอนันต์ ฯ – ไร่ขิงวิทยา ร่วมกับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาและเทศบาลเมืองไร่ขิง แถลงข่าว เดิน-วิ่ง ไร่ขิงมินิมาราธอน2022 Raikhing Mini Marathon2022/ @เกาะลัดอีแท่น

วันที่ 18 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา .สามพราน.นครปฐม นายสุรศักดิ์  ชุ่มสกุล นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าอนันต์ ไร่ขิงวิทยา พร้อมด้วย นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ...พยงค์โพธิ์รักษา อุปนายกสมาคมฯ1 นางสาวรุ่งชีวา  สุขศรี อุปนายกสมาคมฯ2 นางพัชรี  เกษรบุญนาค อุปนายกสมาคมฯ3 และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันแถลงข่าว เดินวิ่ง ไร่ขิงมินิมาราธอน2022 Raikhing Mini Marathon2022/ @เกาะลัดอีแท่น

ซึ่งจะมีขึ้น ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 4:00-8:00 . เวลาปล่อยตัวนักวิ่งเริ่ม 5:00 . Cut Off เวลา 7:00 . สถานที่จัดงาน ศาลาคลุมลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา .สามพราน  .นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.จัดกิจกรรมระดมทุนหารายได้จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

2.ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีพบปะเพื่อน พี่น้อง ..

3.กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนไร่ขิง ร้านค้า วัด ตลาด ผลไม้เกาะลัดอีแท่น

4.ส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ระยะทาง เดิน วิ่งมี 3 ระยะทาง

เดินวิ่ง 3 กิโลเมตร /Fun Run  5 กิโลเมตร /Mini Marathon 13 กิโลเมตร

เส้นทางวิ่ง จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาผ่านประตูวัดไร่ขิงข้ามสะพานมงคงรัฐประชานุกูล  ไปยังพื้นที่เกาะลัดอีแท่น  กำหนดการ เริ่ม 4:00 .ปล่อยตัวนักวิ่ง 5:00 .-CUT OFF 7:00 .

โดยการแบ่งการแข่งขัน 3 รางวัลตามรุ่นอายุ จำนวน 6 รุ่น ดังนี้  และรางวัลพิเศษ 3 รางวัลสำหรับนักวิ่งแฟนซี

สำหรับระยะ Fun Run 5 กิโลเมตรและ 13 กิโลเมตร ชายและหญิง

แบบเสื้อ 2 แบบ คือ VIP/ประเภททีม และ Individual

แบบเหรียญ ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

โล่รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน 3 อันดับ 6 รุ่นอายุ ชาย/หญิง

ประเภททีม ที่สนับสนุนโล่ขอบคุณ

ค่าสมัคร 500 บาททุกระยะทางสำหรับประเภทบุคคลทั่วไป VIP1,500 บาท และทีม10,000 บาท 10 คน

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง  Online  Google Form  :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee_h05JVV-kktxN_9VnNTYbKaZKxjc-jP-0mXzjpC7xCYDcg/viewform

Onsite Walkin โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ป้อมยาม ประตู 1

Line Ad @WeAreWRK

โทร 086-8120622

โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน  2565 นี้