สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “เขื่อนกระเสียว รันนิ่ง ๒๐๒๒” สืบสานประเพณีของการออกกำลังกายบนสันเขื่อนกระเสียว

นายชานนท์ เสือพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กิจกรรม เดิน-วิ่ง “เขื่อนกระเสียว รันนิ่ง ๒๐๒๒” เพื่อเป็น การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทั้งในเขตอำเภอด่านช้างและบริเวณใกล้เคียงให้สมบูรูณ์แข็งแรง การวิ่งบนเขื่อนกระเสียวที่มีมาช้านาน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการวิ่งบนเขื่อนกระเสียวซึ่งมีมาช้านาน  นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาทุกคน ได้มีโอกาสมาร่วมกันทำกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ณ เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะนอกจากจะได้เสริมสร้างสุขภาพกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังได้เสริมสร้างสุขภาพใจ ให้สดชื่น แจ่มใสในการชมทัศนียภาพที่สวยสดงดงามของเขื่อนกระเสียวอีกด้วย

ทั้งนี้ จากวิกฤต กาลโรคโควิด ๑๙ ทำให้กิจกรรมงานวิ่งของเขื่อนกระเสียวต้องถูกระงับไประยะหนึ่ง ช่วงนี้ถือว่าโรคโควิด ๑๙ ได้รับการผ่อนคลาย คณะผู้จัดงานจึงได้ฟื้นฟูประเพณีการวิ่งของเขื่อนกระเสียวขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของการออกกำลังกายบนสันเขื่อนกระเสียว ให้ยาวนานตลอดไป

จึงขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 กันยายน 2565 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 092 456 6667 /082 724 5555 /LINE ID NATTAKAN1990