จังหวัดนครปฐม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ท่าน้ำวัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนายอำเภอดอนตูม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายธัชชัย อุบลไพศาล ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลตำบลสามง่าม จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 225,000 ตัว ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จากน้ำใสฟาร์ม อำเภอดอนตูม 25,000 ตัว และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี 100,000 ตัว ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วย

*****************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว