สุดอลังการ “เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง” ในงาน “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สุพรรณบุรี

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “เบิกฟ้า ทวารวดีที่อู่ทอง” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 รวม 7 วัน ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ และพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายนิมิต กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดงานอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา เพื่อเล่าขานประวัติศาสตร์อันนาวนานของอู่ทองเมืองโบราณ ต้นกำเนิดประวัติศาสตร์ อารยธรรมสุวรรณภูมิ และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ประกาศมติให้ประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองสร้างสวรรค์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม” ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่เมืองโบราณอู่ทองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ ไปแล้ว ได้แก่ 1) หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ 2) พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แกะสลักพระองค์ใหญ่ (พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ/หลวงพ่ออู่ทอง 3) การท่องเที่ยวทางน้ำคูเมืองโบราณอู่ทอง

   ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภออู่ทอง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) และมูลนิธิสุวรรณภูมิ เพื่อเมืองโบราณอู่ทองเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน เช่น การจัดนิทรรศการต่างๆ นิทรรศการกลุ่มทวารวดี กลุ่ม 5 ชาติพันธุ์ นิทรรศการท่องเที่ยว 5 ขุนเขา 1 ศาลเจ้าพ่อพระนาจักร นิทรรศการการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง นิทรรศการภายถ่ายเมืองโบราณอู่ทอง การแสดงแสง สี เสียง งานอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) การแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ แฟชั่นโชว์ “พัสตราภรณ์ย้อนแผ่นดินทอง” รำวงย้อนยุค การประกวด “ธิดาทวารวดี” และการแสดงของศิลปินชื่อดังมากมาย เช่น วงมหาหิงค์ , หนุ่ม กะลา , วงพัทลุง , ลำไย ไหทองคำ