คณะผู้บริหาร ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

คณะผู้บริหาร ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัต อ่านต่อ >>