วันเกิดพอจะรู้ได้ แต่วันตายรู้ไม่ได้ ธรรมะชวนคิดจาก * หลวงพี่น้ำฝน *

วันเกิดพอจะรู้ได้ แต่วันตายรู้ไม่ได้ ธรรมะชวนคิดจาก * หลวงพี่น้ำฝน *

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน วันเกิดของคนเรา ปกติแล้วเราก็ไม อ่านต่อ >>