สพร.2 สุพรรณบุรี ร่วมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ถวายเป็นพระราชกุศล

นางวนิดา  พรหมพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์  ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่

ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน  อุทิศถวายสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       ในโอกาสนี้นายวิศิษฐ์  อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง ประธานพิธีเปิดงาน ฯ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ร่วมให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการฝึกอาชีพ แก่ประชาชนที่มารับบริการ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชนมารับบริการประมาณ ๓๐๐ คน