สคร.5 ราชบุรี แนะ 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ป้องกันฝุ่น

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังและดูแลสุขภาพตนเอง หลังตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยระบุว่าจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษมีการตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก ฝุ่นละอองจนอาจก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรง

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศบางพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ประชาชนจึงมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วย ได้ง่าย สคร.5 ราชบุรี ขอแนะนำ 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ไดัแก่ 1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง 2.ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันฝุ่น 3.ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น 4.เลี่ยงการออกกำลังกาย ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน และ5.ลดการใช้รถยนต์ รวมถึงการเผาขยะ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังโรคเสี่ยง ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรคผิวหนัง ที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย

นายแพทย์สมาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ควรสวมใส่หน้ากาก N95 ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป และสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง โดยให้หมั่นสังเกตอาการ หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เบอร์ติดต่อ 032310804 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 นายแพทย์สมาน กล่าวปิดท้าย